KRaftforum 2015

Talare 2015

Kraftforum, introduktion

Fredrik Nicklasson guidar oss genom dagens agenda och ger oss en inblick i de drivande krafterna bakom Kraftforum.

fredrik Nicklasson, introduktion

Tomas kåberger, Chalmers

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Kåberger

tomas kåberger, föreläsning

Fredrik Kihlberg, lab.gruppen

Fredrik Kihlberg, Research and Technology Manager på Lab.Gruppen talar om Kraft i högpresterande förstärkare för professionell audio  - Teknik och Passion.

In 1979, Kenneth Anderson and Dan Bavholm established LAB.GRUPPEN while working out of a cramped electronics repair shop in Kungsbacka, Sweden.

 

LAB.GRUPPEN is a swedish sound equipment company, based in kungsbacka, sweden, dedicated to building mainly public address power amplifiers.

 

"With our unique switch mode and other patented technologies, we work towards providing advanced power amplifiers and powered loudspeaker management systems that are utterly reliable and sonically superior. Through continued research and persistent hard work, Lab.gruppen strives to stay among the leading brands within the professional audio community."

fredrik kihlberg, föreläsning

Torbjörn Sundström, Specificate Innovation

Torbjörn Sundström, Founding Partner på Specificate Innovation, talar om moderna batterier.

 

To succeed with high-tech innovation technical skills as well as deep understanding of the users needs and problems is important. Our mission is to reduce both commercial and technical risks when making new products and services. We offer workshops, training, review, discovery and development services to our clients that are all kinds of high-tech companies with a need to innovate.

 

The company is founded in 2014 by Dag Lundström and Torbjörn Sundström, both with 20 years+ experience from high-tech companies in leading positions. The head quarter for the Specifcate Innovation AB is outside Göteborg.

torbjörn sundström, föreläsning

David Sturk, Autoliv, samt Lars Hoffmann, SP

David Sturk, Director Battery EV Safety Research, på Autoliv samt Lars Hoffmann, Senior Specialist, på SP talar om e-fordons Potentiella Riskfaktorer vid en Trafikskadehändelse.

 

År 2020 beräknas flera miljoner e-fordon (el- och elhybridfordon) rulla på vägarna över hela världen. För närvarande finns det dock en stor osäkerhet bland räddningspersonal rörande lämpliga åtgärder och prioriteringar när man ska hantera trafikskadehändelser med dessa nya typer av fordon.

david sturk & lars hoffmann, föreläsning

KRaftforum 2014

Talare 2014

patrik möller, corpower ocean ab

"Kraftelektronik inom ocean energy"

 

Corpower Ocean är ett svenskt företag som växte fram ur den europeiska satsningen InnoEnergy, ett innovationsfrämjande samarbete mellan akademi och industri inom ramen för förnybar energi. Corpower Ocean levererar en ny typ av kompakta vågkraftverk (Wave energy converters, WEC) som inspirerats av det mänskliga hjärtats pumpfunktion och använder vågornas rörelser som energikälla. Konceptet baserades på MD PhD Stig Lundbäcks forskning kring hjärtats pump- och styrfunktioner från 1986. Den nydesignade bojen är lätt och tillverkas till låg kostnad. En enhet kan producera 100 till 300 kilowatt, vilket gör att parker kan generera hela 10 till 300 megawatt. Konceptet med många små enheter möjliggör massproduktion, vilket sänker kostnaden per enhet.

Patrik Möller, föreläsning

Patrik Möller, powerpoint presentation

Torbjörn Thiringer, Chalmers

”Chalmers Eltekniks roll i samhället och resulterande aktiviteter”

 

Med utgångspunkt i deras uppdrag ”Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess”, utvecklar Chalmers ett större samhällsansvar. Genom fokus på kompetens, kunskap och samverkan, skall Chalmers spela en viktig, attraktiv och påvisbar roll i samhället.

Torbjörn thiringer, föreläsning

torbjörn thiringer, powerpoint presentation

Niklas norén, ESAB

ESAB grundades i början av 1900 talet med en verksamhet koncentrerat till reparationer inom varvsindustrin. Sedan dess har företaget utvecklats till att bli en världsledande leverantör av svets och skärutrustning. Den senaste generationen svetsutrustning kan programmeras med specifika svetsparametrar för individuella svetsare eller svetsprocesser. Svetsutrustningarna baserar sig på tillförlitliga strömkällor. Utrustningen väger endast 1/80 jämfört med sina 70 år gamla föregångare, men ger ändå mer kraft.

Niklas norén, föreläsning

niklas norén, powerpoint presentation

Lasse rydén, AB volvo

”Krafttag i tunga fordon”

 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Den senaste, i en rad innovativa produkter från Volvo, är Volvo FE Hybrid, den första parallellhybriden från Volvo, som konstruerats för totalvikter på upp till 26 ton. Tekniken minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med upp till 30%.

lasse rydén, föreläsning

lasse rydén, powerpoint presentation

KRaftforum 2013

Talare 2013

anders aronsson, ericsson AB

Visionary leader within the Energy and Communication Business. Currently active at Ericsson AB within Network Power Efficiency and Radio Technology. Strategic solutions for Power Policies and Applications. Digital power structures, RF Power, and Direct Digital Synthesis (DDS)

Anders Aronsson, föreläsning del 1/3

Anders Aronsson, föreläsning del 2/3

Anders Aronsson, föreläsning del 3/3

anders aronsson, powerpoint presentation

johan konnberg, Volvo cars

Johan Konnberg, Senior project manager, Electric Propulsion Systems, Volvo Cars.

johan konnberg, föreläsning del 1/3

johan konnberg, föreläsning del 2/3

johan konnberg, föreläsning del 3/3

anders aronsson, powerpoint presentation

guy-raymond modzo, åf industry ab

Guy-Raymond work as manager of Power Distribution on ÅF Industry. He has wide experience in the area of Power systems and has been working as project manager for several large projects such as planning and analysis of transmission Lines and substations, electrical systems and Hydropower station.

guy-raymond modzo, föreläsning

guy-raymond modzo, powerpoint presentation

Videoklipp från kraftforum

Trailers

kraftforum 2014-2015

kraftforum 2013

Intervjuer

Annika skarrie, kraftforum 2014

andreas wramdemark, kraftforum 2014

jesper martaeng, kraftforum 2014

Håkan dahlbom, kraftforum 2014

speakers corner

"Länge leve kraft"

en diskussion om livslängd

Inköp och spec. av kraft.

SmartaNät - ett exjobb

Effektivt brandskydd med lite vatten

ANSYS - simuleringsverktyg