Event

Thu, Nov 05 | Kista Convention Center

Svenska INTELECs planerade seminarium om energilösningar för ICT den 5:e november 2020 på Kistamässan ställs in!

Bäste föredragshållare, sponsor och deltagare! Givet dagens situation blir vi tyvärr tvungna att meddela den tråkiga nyheten att Svenska INTELECs planerade seminarium om energilösningar för ICT den 5:e november 2020 på Kistamässan kommer att ställas in!
Registration is Closed
 Svenska INTELECs planerade seminarium om energilösningar för ICT  den 5:e november 2020 på Kistamässan ställs in!

Time & Place

Nov 05, 2020, 9:00 AM – 5:00 PM
Kista Convention Center, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista, Sweden

Info

Svenska INTELECs planerade seminarium om energilösningar för ICT  den 5:e november 2020 på Kistamässan ställs in!

Bäste föredragshållare, sponsor och deltagare!

Givet dagens situation blir vi tyvärr tvungna att meddela den tråkiga nyheten att Svenska INTELECs planerade seminarium om energilösningar för ICT den 5:e november 2020 på Kistamässan kommer att ställas in!

Bakgrunden är regeringens åtgärder mot spridning av COVID-19 och enskilda företags än mer restriktiva beslut att anställda inte fysiskt ska medverka som föredragshållare,  sponsor eller deltagare på några event överhuvudtaget förrän – i bästa fall - efter årsskiftet.

Det är inte känt för mig i skrivande stund men troligtvis har andra företag liksom Ericsson redan infört eller kommer att införa motsvarande restriktioner. Dessa  förändrade förutsättningar ger oss tyvärr inget annat val än att- nu för andra gången i år - ställa in det planerade seminariet den 5:e november!

Vi i styrelsen för Svenska INTELEC-föreningen ber om förståelse för vår åtgärd och hoppas få återkomma till er i god tid före våren då vi förhoppningsvis kommer att kunna anordna ett seminarium liknande det som vi nu tvingas att ställa in.

Med vänliga hälsningar

Åke Ericsson

Ordförande Svenska INTELEC-föreningen