Upcoming

  • Nov 05, 2020, 9:00 AM – 5:00 PM
    Kista Convention Center, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista, Sweden
    Bäste föredragshållare, sponsor och deltagare! Givet dagens situation blir vi tyvärr tvungna att meddela den tråkiga nyheten att Svenska INTELECs planerade seminarium om energilösningar för ICT den 5:e november 2020 på Kistamässan kommer att ställas in!
    Share
Sign up for our newsletter

© 2020 av Kraftforum.

417 56 Göteborg, Sweden

Tel: +46 (0) 705-700 712

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon