Vision

Vision

Kraftforum har som vision att vara en vedertagen arena för företag, ingenjörer och skolor inom kraftområdet. Genom nätverkande, utbildning och gemensam forskning bidrar kraftforum till en region där företag vill etablera sig tack vara den höga kompetensnivån och möjligheten att snabbare få ut sina produkter och tjänster.

 

Kraftforum är också en viktig del i ett ökat teknikintresse och en industrianpassad utbildning i samarbete med regionens skolor!

Samarbete vägen till framgång!

Toppen av triangeln, forskning.

Några av företagen och organisationerna i kraftforum är intresserade att engagera sig djupt och driva gemensamma forskningsprojekt.

 

Mitten av triangeln, teknikområden.

Beroende på vilket företag vi arbetar inom så har vi behov/intressen inom något eller flera teknikområden. Här är tanken att nätverket skall hjälpa oss att finna ett motsvarande kompetens och intresse inom andra företag och organisationer.

 

Basen i triangeln, utbildning och kompetens.

Oavsett vilket företag vi arbetar på eller vilken produkt vi tar fram så har vi alla ett gemensamt intresse i att vi har rätt kraftutbildning och kompetens. Här kan nätverket i samarbete med högskola och universitet hjälpa oss att säkerställa detta viktiga område.

Tanken är således att varje person, företag och organisation skall kunna hitta sin intressanta del i nätverket och utveckla det med andra som har samma gemensamma intresse.

 

Välkommen!